Velikonoční pondělí ve farním kostele v Bílovicích - mše svatá, při níž ministrovali starší ministranti