Mariánské večeřadlo s průvodem ke kapličce Panny Marie Bolestné