Pouť na Svárov - hlavní celebrant P.Ondřej Poštulka (novokněz)