Křížová cesta v Šarovech (foto František Dostálek)