Bohoslovci z Prešova s představenými u nás ve farnosti (foto František Dostálek)