Hubertská mše v Nedachlebicích(foto František Dostálek)