Slavnost Seslání Ducha svatého v kostele v Nedachlebicích (foto Miloš Gabriel)