Poutní mše svatá na Svárově-o.Stanislav Zatloukal (foto František Dostálek)