Farní odpoledne na farním dvoře (foto František Dostálek)