Poutní mše svatá na Svárově - o.Antonín (foto Miloš Gabriel)