Vítání o.Tomasze Žurka a jáhna Dominika Kováře v Topolné