Vítání o.Tomasze Žurka a jáhna Dominika Kováře ve farním kostele v Bílovicích