Mše svatá za 70níky s žehnáním aktovek v kostele v Nedachlebicích