Slavnost Ježíše Krista Krále v Nedachlebicích (foto Kateřina Zetíková-Člověk a víra)