Žehnání adventních věnců v Nedachlebicích (foto Jan Kaluža)