Žehnání adventních věnců v Nedachlebicích (foto František Dostálek)