Betlém v kostele v Nedachlebicích-výroba pan Potocký, foto-František Dostálek