Představení dětí v Nedachlebicích(foto Jiřina Jaitnerová)