Vigílie vzkříšení v Nedachlebicích (foto Jan Kaluža)