Velikonoční neděle v Nedachlebicích (foto František Dostálek)