Setkání dětí na konci prázdnin u Včelína v Nedachlebicích(foto František Dostálek)