Žehnání aktovek v kostele v Nedachlebicích (foto František Dostálek)