1.adventní neděle v Nedachlebicích (foto František Dostálek)