Hubertská mše v Nedachlebicích (foto František Dostálek)