Adventní duchovní obnova v Nedachlebicích (foto František Dostálek)