Ministrování dospělých můžů na Velikonoční pondělí, kteří dříve ministrovali