Zahájení Jubilejního roku sv. Cyrila a Metoděje v naší farnosti

Koncert sboru Nedachlebjan a Spiritual Kvintent