Udílení svátosti biřmování Mons. Josefem Hrdličkou