Večer chval se skupinou Adorare v kostele v Nedachlebicích