Hubertská mše svatá v Nedachlebicích a posezení na myslivně