Křest

Otevírá bránu do života s Kristem, k dalším svátostem a do společenství věřících-církve, člověk se spojuje s Bohem, odpouští se mu hříchy, získává duchovní dary.

Podmínky:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista (u dětí víra rodičů),
  • příprava rodičů před udělením svátosti křtu,
  • kmotr má být praktikující katolík, který přijal svátost biřmování,
  • příprava dospělých katechumenů trvá nejméně jeden rok

Poznámka:

  • O křest dítěte žádají osobně rodiče na faře v Bílovicích

Zajímavé odkazy: