Seznam kaplanů

Seznam 1. kooperátorů v Bílovicích

P. Jan Saleza                  1658 – 1660
P. Jan Lubenský                1661 – 1664
P. Václav Merzali              1663 – 1665
P. Maxmilián O Praem.          1668 – 1676
P. Tobiáš Kotásek              1699 - 1701
P. Martin Pelka                1699 – 1701
P. Václav Banusek              1701 – 1705
Isidor Tineti, OFM             1705 – 1708
Mikuláš Lukáš                  1708 – 1711
Eusebius, OFM                  1711 – 1714
Jan Hyacint Pekárek            1714 – 1722
Karel Kolébal                  1722
Karel Žiška                    1722 - 1724
Antonín Bernard Jakoubek       1724 – 1727
P. Jan Maczura                 1726 – 1727
Kašpar Lednický                1727 - 1731
Jan Horáček                    1731
Josef Filip                    1731 - 1736
František Královský            1736 - 1737
Josef Janda                    1737 - 1738
František Nedbal               1738 – 1743
Michael Klouda                 1743 - 1747
Martin Černý                   1747 - 1748
Ondřej Miklík                  1748
František Buček                1748 - 1749
Jan Mnich                      1749 - 1752
Bernard Veselý                 1752 - 1753
Ondřej Hanke                   1753 - 1755
Šebestián Hoon                 1755 - 1758
František Schlosser            1758 - 1759
Ignác Luzar                    1770 - 1781
Tomáš Kreitz                   1781 - 1786
Ignác Smejkal                  1786 - 1797
Antonín Sedláček               1797 - 1801
Josef Žák                      1801 - 1805
František Doležal              1805 - 1813
Josef Jelínek                  1813 - 1816
Jan Bergler                    1816 - 1827
Josef Večeřa                   1827 - 1829
Jan Sklenovský                 1830
Jan Kraus                      1830 - 1836
František Ficker               1836 - 1837
František Tománek              1837 - 1839
František Šiška                1839 – 1841
Antonín Wagner                 1841 - 1847
Augustin Wagner                1848 - 1856
Ludvík Dočkalík                1856 - 1862
Antonín Dolák                  1862 - 1876
Antonín Kobliha                1876 - 1877
Antonín Přikryl                1878
Jakub Kohout                   1878 - 1887
Augustin Konařík               1888 - 1890
Rudolf Bojar                   1890 - 1896
Tomáš Kubíček                  1896 - 1903
Jaroslav Zatloukal             1903 - 1913
František Janýška              1913 - 1920
Josef Valach                   1920 - 1923
Metoděj Habarta                1924 - 1934
Vilém Ševčík                   1934 - 1935
Vojtěch Zapletal               1936 - 1937
Ignác Lakomý                   1937 - 1940
František Sláma                1940 - 1949
Štěpán Hrdina                  1948 - 1951
Josef Karafiát                 1950 - 1971
Karel Petráš, SDB              1971 - 1972
Josef Berec                    1972 - 1974
Antonín Lapšanský              1974 - 1979
Jan Gacík                      1979 - 1981
František Vrůbel               1981 - 1984
Pavel Ambros, SI               1984 - 1985
Jan Suchý                      1985 - 1986
Jan Jašek                      1986 - 1988
Petr Chovanec, OFMCap.         1988 - 1990
Jan Bobčík                     1990 - 1991
František Foltýn               1991 - 1993
Jerzy Walczak                  1993 - 1994
Jaroslav Kapuš                 1994 - 1995
Miroslav Suchomel              1995 - 1996
Josef Červenka                 1996 - 1997
Petr Dujka                     1997 - 1999
Karel Janečka                  1999
Jiří Změlík                    1999 - 2000
Jan Lisowski                   2000 - 2003
Krzysztof Klat                 2003 – 2004
Radek Sedlák                   2004 – 2006
Jan Franta                     2006 – 2007
Jan Bleša                      2007 – 2009
Stanislav Zatloukal            2009 – 2012
Jiří Zdeněk Pospíšilík OSB     2010 – 2012
Iosif Altman 2012 - 2014
Artur Kozik                    2014 - 2018
Jan Svozílek                   2018 - 


Seznam 2. kooperátorů v Bílovicích

František Smékal               1770
Jan Frank                      1780
Valentin Sabaš                 1816 – 1821
Karel Souček                   1821 - 1826
Josef Blažek                   1826 - 1830
Josef Zelinka                  1830 - 1833
Václav Klos                    1833 - 1837
Jan Friedel                    1837 - 1841
Alois Stolička                 1841 - 1842
Tomáš Coufal                   1842
Dominik Freyberg               1844 - 1847
Antonín Dolák                  1862 - 1876
Antonín Kobliha                1876 - 1877
Antonín Přikryl                1878
Jakub Kohout                   1878 - 1887
Karel Berger                   1872 - 1876
František Gogela               1878 - 1880
František Gillig               1880 - 1885
Jan Pernica                    1885 - 1890
Alois Nemerád                  1890 - 1900
Theodor Strommer               1901 - 1905
František Odstrčil             1905
Edvin Haverka                  1906 - 1907
Leopold Silný                  1909 - 1915
Jan Ležatka                    1915 - 1918
Jan Kouřil                     1918
Karel Vykopal                  1918 - 1921
Metoděj Habarta                1921 - 1923
Josef Bachan                   1923 - 1932
Josef Kocián                   1932 – 1944
Štěpán Vyhnánek                1944 – 1946
Adolf Snášel                   1946 – 1948
Bohumil Chytil                 1949 – 1950
Krzysztof Leon Klat