Skip to main content

Změna v pořadu bohoslužeb v Nedachlebicích

By 13. 9. 2022Aktuality

Oznamujeme, že v neděli 18.9.2022 bude mše svatá s udělením 1. svatého přijímání v Nedachlebicích v 11.00 hod.