ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 3.12.

ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 3.12.
Místo: Kříž u cesty ke mlýnu v Nedachlebicích