Aktuality - Pořady Bohoslužeb

AKTUÁLNÍ INFORMACE ke dni 22.10.2020

2020-10-22 21:42:05, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

AKTUALITY ZE DNE 22.10.2020

Drazí farníci,

 v návaznosti na nová opatření vyhlášená vládou se na vás obracím s upřesňujícími informacemi ohledně života naší farností.

OD DNEŠNÍHO DNE 22.10.2020 jsou do odvolání zrušeny tyto pastorační aktivity

 • Nedělní podávání svatého přijímání
 • Adorace organizovanou formou
 • Slavení mší svatých ve všední den s účastí lidu
 • Setkávání v rámci všech společenství

OD DNEŠNÍHO DNE 22.10.2020 vstupuje v platnost následující:

 • Mše svaté ve všední den (PO, ST, ČT, PÁ) budou přenášeny prostřednictvím webu (www.nedachlebice.cz) od 18:00. Úmysly budou slouženy podle stávajícího rozpisu.
 • Nedělní mše svatá bude přenášena prostřednictvím webu (www.nedachlebice.cz) od 9:00. Úmysly budou slouženy podle stávajícího rozpisu.
 • Na všech místech jsou každodenně otevřeny kostely a kaple (také ve Včelarech) k individuální modlitbě v blízkosti Krista v eucharistii.
 • V naléhavém případě (zaopatřování) jsme kdykoliv k dispozici k návštěvě nemocných.
 • Svátost smíření vám rádi udělíme po předchozí telefonické domluvě. Nebojte se nás kontaktovat.
 • Praktický průběh nového způsobu organizace podávání svatého přijímání bude upřesněn v ohláškách při nedělní mši svaté.

Přejeme nám všem a v modlitbě vyprošujeme pokojné dny.  Jako slovo povzbuzení připojuji list našich biskupů.

P. Jan Liška – farář, P. Tomáš, Br. Dominik

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.  Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům Charit, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  
 
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
 
Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PRAKTICKÉHO PRŮBĚHU PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH 15.10.2020

15.10.2020 10:52, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PRAKTICKÉHO PRŮBĚHU PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH

15.10.2020

Drazí farníci,

obracím se na vás s upřesňujícími informacemi ohledně nedělního podávání eucharistie. K tomuto dodatku mě přivedla starost o to, abychom vše zvládli v intencích stávajících vládních nařízení, zvláště pokud se jedná o pokyn týkající se venkovního shromažďování.

 • Abychom zamezili vytváření velkých skupin před kostelem, ke svatému přijímání je potřeba se zapsat.
 • Zapisování bude probíhat v pátek a v sobotu na všech místech, kde se bude v neděli podávat eucharistie. Kostely budou otevřeny od 9:00 do 18:00.
 • Vzadu na stolíku budou připraveny zapisovací archy. Pětiminutový interval obsahuje pět řádků. Na jeden řádek patří jedno jméno.
 • Prosím, v neděli do kostela přicházejte ve stanovený čas podle rozpisu. U dveří kostela bude vždy přítomen koordinátor, který pětičlennou skupinu uvede, případně pozdrží. Před kostelem buďte prosím připraveni 10 min před vámi stanoveným časem. Zajistíme tak plynulý průběh celého podávání a zároveň zamezíme vytváření velkých skupin.
 • Zapisování není nutnou podmínkou pro to, abyste mohli přijít v neděli ke svatému přijímání. Kdo se opravdu z vážných důvodů nemohl zapsat, může v neděli přijít. Bude muset však počkat, až na něj vyjde řada. Naléhavě vás však prosím o to, abyste tento zápis udělali. Stačí, když např. vyšlete jednoho zástupce za rodinu, jednoho z pěti sousedů apod.
 • Prosím, při zapisování nenechávejte v rámci pětičlenné skupinky (pět řádku, pro jeden čas) volné řádky.

Prosím všechny o zodpovědný přístup, jak vůči výše popsanému systému, tak i ke všem  pravidlům, která jsou stanovena v rámci nouzového stavu. Nedávejme záminku k případné kritice ze strany našich spoluobčanů. Naopak, buďme příkladem.

Přeji nám všem pokojné a nadějné dny.

P. Jan Liška – farář

AKTUÁLNÍ INFORMACE ke dni 14.10.2020

13.10.2020 23:44, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE DNI 13.10.2020

Drazí farníci,

v souvislosti s novými opatřeními aktualizuji informace, které zazněly v rámci nedělních Bohoslužeb.

 • Pořad Bohoslužeb je do neděle 18.10. zachován v té podobě, jak bylo ohlášeno.
 • Mše svaté se může účastnit pouze 5 osob (6. osobou je kněz).
 • Mše svaté budou slouženy bez účastí ministrantů.
 • Ke svatému přijímání, které bude podáváno v neděli (podle rozpisu ve farním listu), přistupujte ve skupinkách 5 osob.
 • NEVYTVÁŘEJTE PROSÍM PŘED VCHODEM DO KOSTELA ŽÁDNÉ VELKÉ SHROMÁŽDĚNÍ ! Také pro venkovní prostory platí omezení 6 osob.

Při nedělní mši svaté, která bude přenášena od 9:00, zazní nové aktuální informace. Sledujte prosím farní stránky, kde budeme průběžně zveřejňovat případné změny.

Přeji nám všem pokojné dny prostoupené nadějným pohledem a pevnou důvěrou v Boží blízkost. Zvláště rodičům vyprošujeme dar pokoje, trpělivosti a moudrosti pro doprovázení školáků.

P. Jan Liška – farář, P. Tomáš, Br. Dominik

AKTUALITY P. JANA LIŠKY k aktuální situaci ohledně pandemie

10.10.2020 14:26, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

AKTUÁLNÍ INFORMACE NA NEDĚLI 11.10.2020

Drazí farníci,

někteří z vás se na nás obracejí s otázkou, jak to bude se zítřejší nedělí. Pořad Bohoslužeb zítra tj. v neděli 11.10. bude podle plánu, který jsme vyhlásili minulou neděli:

Mistřice a Kněžpole v 7:00

Bílovice a Topolná na obou místech mše svaté v 8:30 a v 9:30

Nedachlebice a Březolupy v 10:30

Vše nasvědčuje tomu, že se od příští neděle delší dobu nebudeme setkávat v rámci nedělního slavení eucharistie. Proto vás srdečně zvu k hojné účasti na zítřejší mši svaté.

Další aktuální informace zazní zítra. V písemné podobě vše důležité najdete v novém farním lístku.

Zítřejší mše svatá z Nedachlebic bude přenášena online. Přenos spustíte přes stránky obce Nedachlebice www.nedachlebice.cz ( v levé liště dole záložka Kostel sv. Cyrila a Metoděje).

 

Přeji nám všem pokojné a nadějné dny

s požehnáním P. Jan Liška - farář

V sekci fotogalerie najdete nové fotografie ze života naší farnosti

09.10.2020 23:18, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

V sekci fotogalerie najdete nové fotografie ze života naší farnosti

10.08.2020 18:03, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Kontakt na nového kaplana o.Tomasze Žurka 732 680 002

31.07.2020 22:29, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
O. Jan bude ve dnech 3. 8. – 7. 8. a ve dnech 10. 8. – 22. 8. mimo farnost.
Se svými záležitostmi se obracejte na o. kaplana Tomasze Żurka, tel.: 732 680 002

Zrušení pěší pouti na Provodov

13.06.2020 19:47, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Celý týden jsem bedlivě sledoval předpověď počasí a modlil se za lepší počasí na pouť. Přesto, že se s blížící nedělí předpověď zhoršovala, stále jsem doufal. Dnešní odpolední bouře, která přišla ve shodě s předpovědí, byla posledním momentem pro moje rozhodnutí. Nechtěl bych, aby se pěkná pouť na Provodov stala kurzem přežití. Na naplánované trase není mnoho míst, kde by bylo možné přečkat bouřku a trasa vede po hřebeni kopců. Z důvodu výstrahy před bouřkami už od nedělních dopoledních hodin, ruším pěší pouť na Provodov 14.6.2020.

Snad se v průběhu letošního léta najde vhodný termín pro nějakou pěší pouť na Provodov, Velehrad i na Hostýn se dá, ale to už je vyšší „level“ …

Jiří Blaha

Ohlášky - 5. neděle velikonoční

2020-05-10 11:04:58, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

10.5.2020

 

 • POŘAD BOHOSLUŽEB OD 11.5. Od pondělí 11.5. se může bohoslužeb účastnic 100 věřících. Pro naše farnosti platí následující: ve všední dny je pořad bohoslužeb beze změny, stejně tak v neděli. Navíc budou přidány dvě mše sv.: v sobotu v 18:00 v Bílovicích a v sobotu v 18:00 v Topolné. Tyto mše svaté budou slaveny z neděle. Stále platí hygienická opatření: roušky, používání dezinfekce a dodržování rozestupů. V případě menších kostelů (Mistřice a Kněžpole) bude muset část věřících stát venku. Prosím, využívejme v hojném počtu sobotní příležitosti ke slavení eucharistie.  
 • PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ Ve všední dny a v sobotu hodinu přede mší svatou.
 • PŘÍLEŽITOST K ADORACI V pondělí od 18:00 v Topolné. Ve čtvrtek od 19:00 v Bílovicích.
 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY V BÍLOVICÍCH Setkání proběhne ve čtvrtek 14.5. od 19:30 na faře.
 • NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH Tento týden budeme nemocné navštěvovat v Topolné a v Nedachlebicích.
 • SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY Tato sbírka proběhne příští neděli.

Aktuality ke dni 25. 4. 2020

25.04.2020 23:00, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Drazí farníci,

srdečně vás zdravím a obracím se na vás s aktualitami ohledně organizace mší svatých a slavení svátosti smíření. V souvislosti s uvolňováním opatření se budeme pozvolna navracet k běžnému životu v naší farnosti. Od pondělí  27. dubna platí v naší farnosti následující:

 • Mše svaté budou slouženy ve všech kostelích a kaplích podle běžného pořadu bohoslužeb (tak jak tomu bylo před vyhlášením stavu nouze).
 • Na mši svaté může být max. 15 osob, včetně kněze a nutné asistence.  Tedy na mši svaté nechť je přítomna pouze ta rodina, za kterou je v daný den sloužen úmysl. Celkový počet max. 12 osob. Aktuální rozpis úmyslů bude vždy vyvěšen na webových stránkách farnosti. Pokud daná rodina nenaplní kapacitu 12 účastníků, prosím, ať pozve na mši svatou ostatní věřící, např. své sousedy, známé…Předpokládám, že se v rámci jednotlivých obcí znáte a nebude problém někomu zavolat, osobně navštívit a pozvat ke slavení eucharistie. V kostele bude vzadu na stolečku připravený rozpis, kde prosím napište, koho jste pozvali, aby další rodina věděla, koho případně nemá již kontaktovat. Je také možný opačný postup, že se budete s dotazem obracet na rodinu, která má zrovna úmysl mše svaté, zdali ještě nemá „volná místa“. Prosím, využívejme příležitost ke slavení eucharistie pokud možno v maximálním počtu. Bylo by pěkné, kdyby  do konce měsíce května, svátost smíření přijala v ideálním případě celá naše farnost.
 • Svátost smíření je možno přijmout ve všední den od 17:00. V Bílovicích a v Topolné již od 16:00. V neděli půl hodiny přede mší svatou. Ke svátosti smíření můžete samozřejmě přistupovat bez ohledu na to, jestli v onen den budete na mši svaté. Platí však stejné pravidlo, že v kostele nesmí být větší skupina než 15 osob. V případě, že v kostele bude již plno, prosím čekejte venku. Proto, abychom respektovali hygienická opatření, budeme zpovídat mimo zpovědnice, které představují těžko větratelný prostor. V Bílovicích bude svátost smíření udělována v Mistřické kapli, Topolná – přístavba, Nedachlebice, Mistřice, Kněžpole, Březolupy, Zlámanec – přední část kostela. Prosím, využívejme této příležitosti ke svátosti smíření, ke které přistupujme jakožto ke zpovědi velikonoční. Dopřejme si kvalitní čas na její přípravu.
 • Nadále budeme přenášet prostřednictvím facebooku mši svatou z Nedachlebic. Od příští neděle začátek přenosu v 10:30.
 • Nemocné začneme navštěvovat od 1. května. Prosíme koordinátory, aby nám dodali aktuální seznam nemocných.
 • ·        O dalších změnách v životě farnosti vás budeme informovat. Prosím sledujte naše stránky.

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Text usnesení Vlády ČR ze dne 23. Dubna.

Drazí farníci,

stále na vás s o. kaplanem pamatujeme ve svých modlitbách. Každý večer, v rámci závěru slavení mše svaté vám z okna farní kaple posíláme požehnání. Již se moc těšíme na živé setkání s vámi. Přeji vám dny prostoupené pokojem a radostí v srdci, které ví, že Kristus pro nás z lásky zemřel a vstal z mrtvých.

P. Jan Liška

V Bílovicích 25.4.2020