Aktuality

Farní listy a pořad bohoslužeb 29.3. - 11.4. 2021

27.03.2021 22:14
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

POSTNÍ CESTOVÁNÍ (5. NEDĚLE POSTNÍ) 5. zastávka

21.03.2021 00:19, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

5. NEDĚLE POSTNÍ

5. zastávka – „BOŽÍ MUKA“

       Milé děti, další zastávkou v našem putování dobou postní jsou tzv. „Boží muka.“ Je to drobná památka ve tvaru sloupu, pilíře, či hranolu. Má symbolizovat sloup, u kterého byl bičován Pán Ježíš. Boží muka jsou buď kamenná, nebo zděná. Na sloupu byly často znázorňovány předměty, související s umučením Pána Ježíše - hřeby a kladivo, kopí s houbou namočenou do octa, důtky, kleště, kostky (se kterými římští vojáci hráli o jeho šat) apod. V každé obci, i v té vaší, se určitě taková „Boží muka“ nachází. Jedná se v dnešní době často o sloup, či obrázek Pána Ježíše, Panny Marie, nebo některého svatého.

Vypátrejte tedy alespoň jedny „Boží muka“ a vyfoťte se u nich. Pošlete tuto fotografii na email: kovar.dominik@ado.cz a na tento email vám přijde další slovo, které si zapíšete do svého cestovního deníku. A nezapomeňte se pomodlit za všechny děti našich farností, i celého světa. I za děti, které se nemají tak dobře, jako my. Tak vzhůru do dalšího cestování, už nám chybí jen kousek do cíle.

jáhen Dominik

Farní listy a pořad bohoslužeb 22.3. - 31.3. 2021

20.03.2021 22:19
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Farní listy a pořad bohoslužeb 15.3. - 31.3.2021

13.03.2021 23:27
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

POSTNÍ CESTOVÁNÍ (4. NEDĚLE POSTNÍ) 4. zastávka

13.03.2021 23:26, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
4. NEDĚLE POSTNÍ
4. zastávka – SVATÝ JOSEF
Milé děti, letos máme významný rok. Nejen tím, že prožíváme pandemii koronaviru, ale i tím, že papež František tento rok ustanovil jako ROK SV. JOSEFA. Svatý Josef byl Bohem vyvolený jako manžel Panny Marie. Josef byl zasnouben s Marií, ale ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože byl Josef spravedlivý, chtěl Marii tajně propustit, ale zjevil se mu ve snu anděl a řekl Josefovi, že se nemá bát Marii k sobě přijmout, že se jí narodí syn, kterému dá jméno Ježíš. Tak se stalo v Betlémě. Josef s Marií pak společně Ježíše vychovávali. Josef byl tesařem a je také patronem tesařů, manželů i křesťanských rodin. Jeho svátek slavíme 19. března.
Děti, vaším úkolem pro tento týden bude buď navštívit nějakou sochu, nebo obrázek sv. Josefa ve své obci, nebo v kostele. Pokud žádnou takovou sochu nenajdete, možná máte sochu, či obrázek sv. Josefa doma. A pokud ani to ne, tak zkuste sv. Josefa namalovat.
Fotografie vás u sochy, či obrázku sv. Josefa ve vaší obci, nebo vás a namalovaného obrázku posílejte opět na email: kovar.dominik@ado.cz. Odpovědí na tento email vám přijde další slovo, které si zapíšete do svého cestovního deníku. A nezapomeňme se u sochy, či obrázku sv. Josefa pomodlit zvláště za naše tatínky a všechny tatínky našich farností. Svatý Josefe, oroduj za nás a pomáhej nám v našem dalším postním pátrání.
jáhen Dominik

POSTNÍ CESTOVÁNÍ (3. NEDĚLE POSTNÍ) 3. zastávka

07.03.2021 00:47, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
 3. zastávka
KŘÍŽOVÁ CESTA
Milé děti, v postní době se více, než kdy jindy modlíme a rozjímáme 14 zastavení křížové cesty.
Dospělí se křížovou cestu modlí s obrazy, které většinou visí v kostele. Některé křížové cesty najdete i venku v přírodě. V každé vesnici určitě najdete nějakou křížovou cestu, ať už v kostele, nebo dokonce i v přírodě.
Jelikož kvůli nynějším vládním opatřením máme omezené cestování, bude úkolem tohoto týdne navštívit se svou rodinou nějakou křížovou cestu (v kostele, venku – v rámci své obce), pomodlit se jí a poslat na email: kovar.dominik@ado.cz fotografii vás u jednoho zastavení této křížové cesty. Napište také, kde se daná křížová cesta nachází. Odpovědí na tento email vám přijde další slovo, které si zapíšete do svého
cestovního deníku. Modlitba křížové cesty nemusí být nijak dlouhá, stačí u každého zastavení se alespoň krátce pomodlit. Některé křížové cesty k modlitbě naleznete například zde: křížová cesta - Víra pro děti (vira.cz). Tak se pojďme modlit a společně pokročit v našem postním cestování. jáhen Dominik

Farní listy a pořad bohoslužeb 8.3.- 21.3.2021

06.03.2021 22:23
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

POSTNÍ CESTOVÁNÍ PRO DĚTI (2. NEDĚLE POSTNÍ) 2. zastávka

28.02.2021 09:28, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
2. NEDĚLE POSTNÍ
2. zastávka – PANNA MARIA
Milé děti, v postní době a zvláště na křížové cestě nepotkáváme jen Pána Ježíše, ale i jeho maminku Pannu Marii. Ona není jen maminkou Pána Ježíše, ale i maminkou každého z nás. Když Pán Ježíš umíral na kříži, odkázal svoji maminku Pannu Marii také za naši maminku. Panna Maria se za nás v nebi přimlouvá u svého Syna Ježíše a když je nám těžko, úzko, vždy jako každý hodná maminka, se snaží i nám pomoci a být nám na blízku. Také v našich farnostech máme množství soch Panny Marie.
Proto bude vaším úkolem navštívit 5 soch Panny Marie v našich farnostech. Jedná se o tyto sochy: SOCHA PANNY MARIE u hřbitova v Nedachlebicích, SOCHA PANNY MARIE u venkovního oltáře na Svárově, SOCHA PANNY MARIE u kaple na Zlámanci, SOCHA PANNY MARIE u zpovědnice v kostele v Topolné a SOCHA PANNY MARIE – PIETY ve vchodu kostela v Březolupech. Ale pouze u jedné sochy naleznete ceduli s dalším slovem.
U každé sochy Panny Marie vzpomeňte v modlitbě Zdrávas Maria na všechny maminky a babičky našich farností.
Šťastné pátrání!
jáhen Dominik

Pořad bohoslužeb 1.3.- 14.3. 2021

27.02.2021 20:56
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

POSTNÍ PÁTKY PRO PUBERŤÁKY

25.02.2021 17:17, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Videoklipová křížová cesta pod vedením P. Pavla Šupola. Pátek 26.2. od 19:00 hod v Nedachlebicích. Je k dispozici 20 volných míst na křížové cestě. Zájemci volejte br. jáhnovi.