Aktuality

V sekci fotogalerie najdete nové fotografie ze života naší farnosti

26.04.2021 22:22, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Farní listy a pořad bohoslužeb 26.4.- 2.5.2021

24.04.2021 18:17
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Ohlášky 18.4.2021

17.04.2021 17:08, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

FARNOSTI BÍLOVICE A BŘEZOLUPY

18. 4. 2021

 

  • Výuky náboženství pro děti 1. stupně ZŠ je od tohoto týdne plně obnovena.
  • Církevní manželství uzavřou Zuzana Pospíšilová a Martin Směták v sobotu 24. 4. v 11 hod. ve farním kostele v Bílovicích.
  • Příležitost k soukromé adoraci 18.00 - 18:45  PondělíTopolná, StředaNedachlebice, Březolupy, ČtvrtekBílovice, Včelary, PátekMistřice, Kněžpole
  • Sbírka na farní dvůr - děkujeme za vaší štědrost a za vytrvalou podporu celého díla. Bílovice 7. 489,-; Nedachlebice 4. 680,- Topolná 7. 969,-; Březolupy  7.381,-; (na farní dvůr darováno individuálně 3.500,-). Příští společná sbírka na projekt Farní dvůr proběhne v neděli 2. 5.

Sbírka na křesťanská média proběhne příští neděli 25. 4.

V sekci fotogalerie najdete fotografie z realizace farního dvoru

10.04.2021 19:24, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Farní listy a pořad bohoslužeb 12.4.- 25.4.2021

10.04.2021 19:20
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Výherci – Postní cestování 2021

07.04.2021 20:29, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
      
10. místo: Martina Díkovská
9. místo: Filip Ševčík
8. místo: Tomáš Hrdina
7. místo: Adam Buchta
6. místo: Jiří Jaitner
5. místo: Julie Hubáčková
4. místo: Augustin Valeš
3. místo: Gabriel Blaha
2. místo: Filip Díkovský
1. místo: Veronika Huňková

POSTNÍ CESTOVÁNÍ - Květná neděle

27.03.2021 22:32, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
KVĚTNÁ NEDĚLE
6. zastávka – PALMOVÉ RATOLESTI
Milé děti,
dnes máme Květnou neděli. Na Květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Ale také si připomínáme, že brzy na to začalo jeho velké trápení – byl zatčen a ukřižován. Nedělní mše má tento den zvláštní začátek – čteme evangelium o příjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma a kněz nám posvětí jarní ratolesti - „kočičky“. Proč ratolesti? Protože lidé na Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma mávali jarními výhonky palem. V kostele potom čteme "pašije" – příběh o Ježíšově utrpení a ukřižování. Květná neděle je šestá a zároveň také poslední neděle doby postní. Květnou nedělí začíná Svatý týden, tj. poslední týden před Velikonocemi, ve kterém si nejvíce připomínáme, co všechno se stalo před Ježíšovým vzkříšením.
Udělejte si dnes, či během týdne výlet do přírody, zkuste najít nějaké „ratolesti“ (kočičky, či jakékoliv jiné rozkvetlé větvičky) a tyto ratolesti dejte Pánu Ježíši za kříž, který určitě máte všichni doma. A nezapomeňte se u tohoto kříže vyfotit a poslat fotografii na email: kovar.dominik@ado.cz a jako odpověď přijde další slovo, které si zapíšete do svého cestovního deníku. A nezapomeňte se pomodlit u kříže za svoji rodinu, maminku, tatínka, sourozence, babičky, dědečky...
Putujeme do cíle. Cílem našeho postního putování je Pán Ježíš vzkříšený! A jelikož jsme na konci cestování, nezapomeňte nejpozději do Velkého pátku 2.4. 2021 do 20.00 do poštovní schránky u fary v Bílovicích dát svůj cestovní pas se všemi nalezenými místy a slovy. Na neděli Vzkříšení Páně na konci online mše, která začíná v 11.00 v Nedachlebicích, bude vylosováno 10 výherců. Třeba to budete právě vy.
jáhen Dominik

Farní listy a pořad bohoslužeb 29.3. - 11.4. 2021

27.03.2021 22:14
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

POSTNÍ CESTOVÁNÍ (5. NEDĚLE POSTNÍ) 5. zastávka

21.03.2021 00:19, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

5. NEDĚLE POSTNÍ

5. zastávka – „BOŽÍ MUKA“

       Milé děti, další zastávkou v našem putování dobou postní jsou tzv. „Boží muka.“ Je to drobná památka ve tvaru sloupu, pilíře, či hranolu. Má symbolizovat sloup, u kterého byl bičován Pán Ježíš. Boží muka jsou buď kamenná, nebo zděná. Na sloupu byly často znázorňovány předměty, související s umučením Pána Ježíše - hřeby a kladivo, kopí s houbou namočenou do octa, důtky, kleště, kostky (se kterými římští vojáci hráli o jeho šat) apod. V každé obci, i v té vaší, se určitě taková „Boží muka“ nachází. Jedná se v dnešní době často o sloup, či obrázek Pána Ježíše, Panny Marie, nebo některého svatého.

Vypátrejte tedy alespoň jedny „Boží muka“ a vyfoťte se u nich. Pošlete tuto fotografii na email: kovar.dominik@ado.cz a na tento email vám přijde další slovo, které si zapíšete do svého cestovního deníku. A nezapomeňte se pomodlit za všechny děti našich farností, i celého světa. I za děti, které se nemají tak dobře, jako my. Tak vzhůru do dalšího cestování, už nám chybí jen kousek do cíle.

jáhen Dominik

Farní listy a pořad bohoslužeb 22.3. - 31.3. 2021

20.03.2021 22:19
Ohlášky a pořady bohoslužeb /