Aktuality

POSTNÍ CESTOVÁNÍ PRO DĚTI 2021 (1. neděle postní) - 1. zastávka

21.02.2021 12:24, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
1. NEDĚLE POSTNÍ
1. zastávka - KŘÍŽ
Milé děti, v postní době, ale i po celý rok nás provází KŘÍŽ.
Toto znamení děláme mnohokrát za den. Na kříži pro nás zemřel Pán Ježíš. Zemřel za každého z nás. A touto svou smrtí a svým vzkříšením nám otevřel cestu do nebe. Nezapomínejme na kříž, protože to není jen nějaká ozdoba, či kus dřeva, ale skrze kříž jsme byli Pánem Ježíšem vykoupeni.
Proto bude vaším úkolem navštívit 5 křížů v našich farnostech. Jedná se o tyto kříže: KŘÍŽ u kaple v Mistřicích, KŘÍŽ při vjezdu do obce Kněžpole (od Bílovic), KŘÍŽ pod schody, které vedou do kostela v Bílovicích, KŘÍŽ u kostela v Topolné a KŘÍŽ vedle obecního úřadu v Nedachlebicích. Ale pouze za jedním z křížů naleznete ceduli s dalším slovem. U každého kříže vzpomeňte v krátké modlitbě za všechny obyvatele, kteří v dané obci žijí.
Tak šťastné hledání!
jáhen Dominik

Farní listy a pořad bohoslužeb 22.2.-28.2.2021

20.02.2021 18:06
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

POSTNÍ CESTOVÁNÍ PRO DĚTI 2021 - 0. zastávka

17.02.2021 18:37, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
POPELEČNÍ STŘEDA
1. zastávka - HŘBITOV
Milé děti,
dnes máme Popeleční středu a scházíme se v kostelích na mši, abychom si nechali na hlavu sypat popel, který je symbolem nicoty, ničeho, ale také symbolem pokání, obrácení. V postní době se máme snažit být zase o něco lepší, umět si pomáhat a máme také dělat dobré skutky. Popel, kterým jsme dnes posypáni, nám symbolizuje, že až zemřeme, i z našeho těla po určité době zůstane jen hromádka prachu a popela.
Proto bude vašim dnešním úkolem navštívit 3 hřbitovy (v Bílovicích, Březolupech a Nedachlebicích).
Dále najděte kněžský hrob a pomodlete se modlitbu Otče náš, za zemřelé kněze. Na jednom ze zmíněných tří hřbitovů je právě za kněžským hrobem cedule s prvním slovem.
Přeji vám, milé děti, šťastný start v našem postním cestování a úspěšné hledání.
jáhen Dominik

Postní aktivita SPAM

14.02.2021 17:04
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Farní listy a pořad bohoslužeb 15.2.- 28.2.2021

13.02.2021 18:18
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

POSTNÍ CESTOVÁNÍ 2021

13.02.2021 18:18, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Putujeme s Pánem Ježíšem

po farnostech Bílovice a Březolupy

 

Milé děti, na Popeleční středu a pak každou postní neděli bude na webových stránkách farnosti Bílovice (www.farnostbilovice.cz) a na facebooku farnosti zveřejněno 5 míst, které máte navštívit a budou souviset s našimi farnostmi a s dobou postní. Ale pouze na jednom z míst bude umístěna cedule. Vaším úkolem bude ji najít a slovo, které na ceduli bude napsáno, si poznačit do svého cestovního pasu.

Všechna místa můžete navštěvovat od Popeleční středy, až do Velkého pátku.

Do závěrečného slosování se může zapojit pouze ten, kdo najde všechna slova a odevzdá svůj cestovní pas nejpozději do Velkého pátku 2.4. 2021 do 20.00 do poštovní schránky u fary v Bílovicích. Na neděli Vzkříšení Páně bude vylosováno 10 výherců. Podrobnosti ohledně losování se dozvíte později. Prosím, abyste umístěné cedule neodnášeli ze stanovišť. Cestovní pas si vyzvedněte v kostelích. 

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na jáhna Dominika.

Šťastné cestování dobou postní Vám přeje

 

Jáhen Dominik

POSTNÍ PÁTKY PRO PUBERŤÁKY

13.02.2021 18:18, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

POSTNÍ PÁTKY PRO PUBERŤÁKY

Zveme všechny mladé našich farností Bílovice a Březolupy na postní setkávání. Možnost ztišení, sdílení a přípravy na Velikonoce. Setkání bude probíhat každý pátek od 19:00 do 20:00 vždy v našich kostelích. Začínáme už tento pátek v 19:00 v kostele v Bílovicích. Kapacita je omezená dle aktuálních opatření, přihlašovat se můžete na webových stránkách, nebo facebooku farnosti. Podrobnější informace na plakátku, nebo u jáhna.

Přihlašování zde: https://doodle.com/poll/tppectspk9psnrvy?utm_source=poll&utm_medium=link POSTNÍ PÁTKY PRO PUBERŤÁKY

13.02.2021 18:17
Pozvánky /

Farní listy a pořad bohoslužeb 1.2.- 14.2.2021

30.01.2021 18:26
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Farní listy a pořad bohoslužeb 18.1-31.1.2021

17.01.2021 00:04
Ohlášky a pořady bohoslužeb /