Skip to main content

Milí farníci,

jste srdečně zváni ke společnému slavení velikonočního tridua. Podrobný rozpis velikonočních bohoslužeb najdete v uvedeném odkazu. O velikonoční neděli, kdy slavíme vzkříšeni našeho Pána, jste srdečně zváni po skončení mše sv. na velikonoční agapé u farního kostela v Bílovicích, kde se bude rozdělovat velikonoční beránek.