Společenství

Společenství manželů – čtvrtek od 20.00 1 x 3 týdny

Společenství dětí 4. a 5. třídy – nepravidelné setkávání

Společenství dětí II. stupně základních škol – sobota od 16.00 1 x 14 dnů

Společenství středoškolské mládeže – sobota od 18.00 1 x 14 dnů

Společenství seniorů – čtvrtek od 9.00 1 x 14  dnů

Společenství ministrantů – pátek od 16. 15 1 x 14 dnů

Schóla – každý pátek od 16.30