Aktuality a zprávy

AKTUÁLNÍ INFORMACE ke dni 22.10.2020

Dnes 11:05, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

AKTUALITY ZE DNE 22.10.2020

Drazí farníci,

 v návaznosti na nová opatření vyhlášených vládou se na vás obracím s upřesňujícími informacemi ohledně života naší farností.

OD DNEŠNÍHO DNE 22.10.2020 jsou do odvolání zrušeny tyto pastorační aktivity

 • Nedělní podávání svatého přijímání
 • Adorace organizovanou formou
 • Slavení mší svatých ve všední den s účastí lidu
 • Setkávání v rámci všech společenství

OD DNEŠNÍHO DNE 22.10.2020 vstupuje v platnost následující:

 • Mše svaté ve všední den (PO, ST, ČT, PÁ) budou přenášeny prostřednictvím webu (www.nedachlebice.cz) od 18:00. Úmysly budou slouženy podle stávajícího rozpisu.
 • Nedělní mše svatá budou přenášeny prostřednictvím webu (www.nedachlebice.cz) od 9:00 Úmysly budou slouženy podle stávajícího rozpisu.
 • Na všech místech jsou každodenně otevřeny kostely a kaple (také ve Včelarech) k individuální modlitbě v blízkosti Krista v eucharistii.
 • V naléhavém případě (zaopatřování) jsme kdykoliv k dispozici k návštěvě nemocných.
 • Svátost smíření vám rádi udělíme po předchozí telefonické domluvě. Nebojte se nás kontaktovat.
 • Praktický průběh nového způsobu organizace podávání svatého přijímání bude upřesněn v ohláškách při nedělní mši svaté.

Přejeme nám všem a v modlitbě vyprošujeme pokojné dny.  Jako slovo povzbuzení připojuji list našich biskupů.

P. Jan Liška – farář, P. Tomáš, Br. Dominik

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.  Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům Charit, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  
 
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
 
Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

Farní listy a pořad bohoslužeb 19.10.- 25.10.2020

18.10.2020 17:12
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Salve Regina -říjen, listopad 2020

18.10.2020 17:12
Farní listy / Salve Regina / Rok 2020 /

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PRAKTICKÉHO PRŮBĚHU PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH 15.10.2020

15.10.2020 10:52, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PRAKTICKÉHO PRŮBĚHU PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH

15.10.2020

Drazí farníci,

obracím se na vás s upřesňujícími informacemi ohledně nedělního podávání eucharistie. K tomuto dodatku mě přivedla starost o to, abychom vše zvládli v intencích stávajících vládních nařízení, zvláště pokud se jedná o pokyn týkající se venkovního shromažďování.

 • Abychom zamezili vytváření velkých skupin před kostelem, ke svatému přijímání je potřeba se zapsat.
 • Zapisování bude probíhat v pátek a v sobotu na všech místech, kde se bude v neděli podávat eucharistie. Kostely budou otevřeny od 9:00 do 18:00.
 • Vzadu na stolíku budou připraveny zapisovací archy. Pětiminutový interval obsahuje pět řádků. Na jeden řádek patří jedno jméno.
 • Prosím, v neděli do kostela přicházejte ve stanovený čas podle rozpisu. U dveří kostela bude vždy přítomen koordinátor, který pětičlennou skupinu uvede, případně pozdrží. Před kostelem buďte prosím připraveni 10 min před vámi stanoveným časem. Zajistíme tak plynulý průběh celého podávání a zároveň zamezíme vytváření velkých skupin.
 • Zapisování není nutnou podmínkou pro to, abyste mohli přijít v neděli ke svatému přijímání. Kdo se opravdu z vážných důvodů nemohl zapsat, může v neděli přijít. Bude muset však počkat, až na něj vyjde řada. Naléhavě vás však prosím o to, abyste tento zápis udělali. Stačí, když např. vyšlete jednoho zástupce za rodinu, jednoho z pěti sousedů apod.
 • Prosím, při zapisování nenechávejte v rámci pětičlenné skupinky (pět řádku, pro jeden čas) volné řádky.

Prosím všechny o zodpovědný přístup, jak vůči výše popsanému systému, tak i ke všem  pravidlům, která jsou stanovena v rámci nouzového stavu. Nedávejme záminku k případné kritice ze strany našich spoluobčanů. Naopak, buďme příkladem.

Přeji nám všem pokojné a nadějné dny.

P. Jan Liška – farář

AKTUÁLNÍ INFORMACE ke dni 14.10.2020

13.10.2020 23:44, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE DNI 13.10.2020

Drazí farníci,

v souvislosti s novými opatřeními aktualizuji informace, které zazněly v rámci nedělních Bohoslužeb.

 • Pořad Bohoslužeb je do neděle 18.10. zachován v té podobě, jak bylo ohlášeno.
 • Mše svaté se může účastnit pouze 5 osob (6. osobou je kněz).
 • Mše svaté budou slouženy bez účastí ministrantů.
 • Ke svatému přijímání, které bude podáváno v neděli (podle rozpisu ve farním listu), přistupujte ve skupinkách 5 osob.
 • NEVYTVÁŘEJTE PROSÍM PŘED VCHODEM DO KOSTELA ŽÁDNÉ VELKÉ SHROMÁŽDĚNÍ ! Také pro venkovní prostory platí omezení 6 osob.

Při nedělní mši svaté, která bude přenášena od 9:00, zazní nové aktuální informace. Sledujte prosím farní stránky, kde budeme průběžně zveřejňovat případné změny.

Přeji nám všem pokojné dny prostoupené nadějným pohledem a pevnou důvěrou v Boží blízkost. Zvláště rodičům vyprošujeme dar pokoje, trpělivosti a moudrosti pro doprovázení školáků.

P. Jan Liška – farář, P. Tomáš, Br. Dominik

Farní listy a pořad bohoslužeb 12.10.- 18.10.2020

10.10.2020 20:50
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

AKTUALITY P. JANA LIŠKY k aktuální situaci ohledně pandemie

10.10.2020 14:26, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

AKTUÁLNÍ INFORMACE NA NEDĚLI 11.10.2020

Drazí farníci,

někteří z vás se na nás obracejí s otázkou, jak to bude se zítřejší nedělí. Pořad Bohoslužeb zítra tj. v neděli 11.10. bude podle plánu, který jsme vyhlásili minulou neděli:

Mistřice a Kněžpole v 7:00

Bílovice a Topolná na obou místech mše svaté v 8:30 a v 9:30

Nedachlebice a Březolupy v 10:30

Vše nasvědčuje tomu, že se od příští neděle delší dobu nebudeme setkávat v rámci nedělního slavení eucharistie. Proto vás srdečně zvu k hojné účasti na zítřejší mši svaté.

Další aktuální informace zazní zítra. V písemné podobě vše důležité najdete v novém farním lístku.

Zítřejší mše svatá z Nedachlebic bude přenášena online. Přenos spustíte přes stránky obce Nedachlebice www.nedachlebice.cz ( v levé liště dole záložka Kostel sv. Cyrila a Metoděje).

 

Přeji nám všem pokojné a nadějné dny

s požehnáním P. Jan Liška - farář

V sekci fotogalerie najdete nové fotografie ze života naší farnosti

09.10.2020 23:18, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Farní listy a pořad bohoslužeb 5.10.- 11.10.2020

03.10.2020 21:03
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Lektorská služba ve farním kostele v Bílovicích o nedělích a slavnostech (říjen-prosinec 2020)