Aktuality a zprávy

Jak si prohlédnout konkrétní složku fotografií?

Dnes 21:39, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

 

Vlevo dole jsou modře označená čísla 1,2,3... Je potřeba kliknout vždy na následující číslo. Zobrazí se další sada fotografií.

V sekci fotogalerie najdete nové fotografie ze života naší farnosti

Dnes 21:38, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 29.11. – 23.12. 2020

Dnes 11:50, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Pro děti a jejich rodiny jsme připravili na letošní dobu adventní hru s názvem „ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ.“ Každý den ráno se objeví na webových stránkách a na facebooku farnosti Bílovice místo, kde bude ukryto malé žluté plastové vajíčko. Vše se bude odehrávat na území farnosti Bílovice a Březolupy (včetně všech obcí, které do těchto farností patří). Vaším úkolem bude vajíčko najít a zapsat si slovo, které v něm bude ukryto. Na oznámená místa můžete putovat i zpětně, vajíčka tam budou umístěna po celou dobu hry. Ti, kteří budou mít více, než polovinu nalezených vajíček a textu, se mohou zapojit do slosování o zajímavé ceny, které proběhne na slavnost Ježíškových narozenin – 25.12. 2020. Lístek se zapsaným textem, který budete hledat, spolu s jménem vaší rodiny a telefonním číslem na vás, můžete odevzdávat do 23.12. do 19.00 do poštovní schránky u fary, či přímo na faru v Bílovicích. Prosíme, abyste umístěná vajíčka neodnášeli ze stanovišť!                                 ,

Děkujeme a přejeme šťastné adventní hledání. 

 

 

 

ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 29.11. 

Místo: Adventní věnec u kostela v Bílovicích

Farní listy a pořad bohoslužeb 30.11.-6.12.2020

Farní listy a pořad bohoslužeb 23.11. - 29.11.2020

22.11.2020 19:39
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Červená středa

22.11.2020 19:39, Jakub Slováček, Ostatní

Pořad bohoslužeb 16.11.-22.11.2020

15.11.2020 22:55
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Ohlášky - 15.11.2020 (33.neděle v mezidobí)

15.11.2020 22:55, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

SLAVENÍ MŠÍ SVATÝCH VE VŠEDNÍ DNY

Vracíme se ke každodennímu veřejnému slavení mší svatých - podle plánovaného rozpisu, viz tabulka přehledu bohoslužeb. Čtvrteční mše svatá z Nedachlebic bude Nedachlebic je také přenášena on-line. Platí však tato omezení: na mši svaté je přítomno pouze 15 účastníků. Ať se účastní ti, kteří mají v daný den úmysl.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ/POHOVOR S KNĚZEM

V místě slavení mše svaté od 16:45 do 17:30 - v tento čas mohou přicházet ti, kteří se v daný den nebudou účastnit mše svaté. Využívejme této příležitosti ke slavení svátosti smíření. Půl hodina přede mší svatou je vyhrazena ke svátosti smíření pro ty, kteří se v daný den účastní slavení mše svaté. Dejme si opravdu záležet na tom, ať slavíme eucharistii v plnosti, tzn. když jsme účastni mše svaté, ať také přistoupíme ke sv. přijímání.

SLAVENÍ NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ

V neděli je slavena pouze jedna mše svatá a to bez účasti lidu. Mše svatá je sloužena v Nedachlebicích od 9:00. Ke slavení této mše sv. se můžete připojit prostřednictvím on-line přenosu.

PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH

Od 10:15 bude podáváno sv. přijímání na všech místech, kde bývá obvykle sloužena nedělní mše svatá + v kapli ve Včelarech. Prosím dbejme těchto pokynů: ke svatému přijímání je potřeba se zapsat. V kostelích máte k dispozici zapisovací archy. Ke svatému přijímání přistupuje skupina max.15 farníků najednou. Pro tuto 15 člennou skupinu je vyhrazený společný čas 10 minut. Při zapisování prosím zaplňujte daný časový úsek v pokud možno maximální kapacitě. Do kostela přicházejte prosím ve stanovený čas podle rozpisu. Místa a časy podávání: Mistřice, Kněžpole a kaple ve Včelarech 10:15 – 11:15; Bílovice a Topolná 10:15 – 11:15; Nedachlebice a Březolupy 10:15 – 11:15. Prosím, v případě Březolup nechejme časový interval 11:00 – 11:15 pro farníky ze Zlámance a Svárova.

OTEVŘENÉ KOSTELY

Na všech místech našich farností jsou otevřeny kostely každodenně od 8:00 do 18:00. Kostely a kaple jsou především místem společenství a místem modlitby. Udělejte si každý den alespoň krátkou chvíli na osobní modlitbu ve svém kostele. Přinášejme Pánu před svatostánek naše těžkosti a zakoušejme novým způsobem jeho péči a blízkost.

ADORACE

Pro tento čas rozšiřujeme možnost být v tiché modlitbě s Ježíšem Kristem v Nejsvětější Svátosti. Termíny a místa pro adoraci: pondělí Topolná 17:00 – 18:45, středa Březolupy a Nedachlebice 17:30-18:45; pátek Kněžpole a Mistřice 17:30 – 18:45;  čtvrtek Bílovice 17:30 – 19:30, kaple ve Včelarech 17:30 – 18:45;  pátek Kněžpole a Mistřice 17:30-18:45. Na adoraci je potřeba se zapsat. Zapisujte se prosím v kostele. Důležité: prosím, při zapisování dbejme na to, aby byl pokrytý celý adorační čas. Nejsvětější svátost v monstranci nemůžeme nechat bez dozoru.

MODLITEBNÍ MOST

Každý všední den, kromě úterý, se můžete přidat k modlitbě růžence prostřednictvím on-line přenosu z Nedachlebic ve 20.00.

VE VŠEDNÍ DNY NADÁLE POKRAČUJE MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ PÉČE NA FAŘE V BÍLOVICÍCH

PLÁNUJEME VYDÁNÍ FARNÍHO ZPRAVODAJE „JAN KŘTITEL“

Zdali vyjde v čase vánoc nové číslo, bude především záležet na množství příspěvků. Obracím se na vás s prosbou o případné články. Téma: „Kde čerpám sílu“. S případnými příspěvky kontaktujte Evu Šáchovou.

Ohlášky - 32. neděle v mezidobí

08.11.2020 00:26, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

OHLÁŠKY

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8.11. 2020

POHŘEB

Rozloučení ze zesnulým panem Karlem Sklenaříkem z Topolné bude ve středu 11.11. ve 14.00 v kostele v Bílovicích. Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.

JE PRO VÁS PŘIPRAVENÝ FARNÍ KALENDÁŘ

Nový kalendář na rok 2020 je pro vás připravený na faře. (Mistřice obecní úřad, Kněžpole obecní úřad, Topolná obecní úřad a v kostele, Nedachlebice obecní úřad, Březolupy obecní úřad i v kostele). Cena kalendáře 150,- Zakoupením podpoříte částkou 100,- budování farního hřiště. Kalendář k zakoupení v úřední hodiny na faře PO, ST, PÁ, 8:30 – 11:30; 12:30 – 16:00

SBÍRKA NA PROVOZNÍ NÁKLADY FARNOSTI

Z individuálních darů pro farnost Bílovice celkem: 15 000,-

Čísla účtů – Bílovice 188262749/0300 (přišlo 14 000,-)

                    Topolná 188260145/0300 (přišlo na varhany 30 000,-)

                    Březolupy 188258395/0300 (přišlo 1 000,-)

PLÁNUJEME VYDÁNÍ FARNÍHO ZPRAVODAJE „JAN KŘTITEL“

Zdali vyjde v čase vánoc nové číslo, bude především záležet na množství příspěvků. Obracím se na vás s prosbou o případné články. Téma: „Kde čerpám sílu“. Do příští neděle kontaktujte Evu Šáchovou, zda chcete sepsat nějaký článek.

JSME RÁDI, ŽE VYUŽÍVÁTE NABÍDKY INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ PÉČE. POKRAČUJTE V NICH I NADÁLE. ZVEME ZVLÁŠTĚ MLÁDEŽ A RODIČE S DĚTMI.

KAŽDÝ DEN JSOU OTEVŘENY VŠECHNY KOSTELY K MODLITBĚ OD 8.00 DO 17.00

TENTO TÝDEN BUDE JÁHEN DOMINIK DO SOBOTY NA DUCHOVNÍCH CVIČENÍCH. K INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ PÉČI KONTAKTUJTE OTCE JANA A OTCE TOMÁŠE.

Pořad bohoslužeb 9.11.-15.11.2020

2020-11-08 00:25:43, Jakub Slováček,