Skip to main content

Organizační pokyny k uvedení arcibiskupa do úřadu

By 6. 4. 2024Aktuality

Organizační pokyny:

Ministranti se převlékají v kostele sv. Anny vedle katedrály – vstup v zadní části katedrály vlevo. Poté odcházejí do presbytáře, kde zaujmou své místo nejpozději v 9.40 – prosíme o včasný příchod!

Krojovaní se převlékají v budově Metropolitní kapituly (Wurmova 7), sál ve 2. patře. Na místě je třeba být nejpozději v 8.30, aby byla možná včasná příprava a odchod do katedrály, vzdálené cca 5 minut chůze.

Liturgický prostor:

Místa pro Boží lid jsou v katedrále i před ní rozdělena do sektorů, některé ze sektorů jsou vyhrazeny pro rodinu arcibiskupa a určité skupiny

Prostor pro vozíčkáře je ve střední části katedrály nalevo (před vstupem do sakristie), pro seniory a lidi s pohybovými obtížemi jsou rezervovány lavice v pravé části katedrály (omezený počet míst).

Ti, na které se místo k sezení nedostane, mohou v případě nutnosti využít vlastních skládacích židliček.

V katedrále i na náměstí před ní jsou instalovány velkoplošné obrazovky, aby bylo možné sledovat dění u oltáře z jakéhokoli místa bohoslužebného shromáždění.

Pro řeholní sestry bude vyčleněn prostor v chórové kapli.

Před zahájením:

Od 8.30 je možné přijmout svátost smíření, ve zpovědnicích v zadní části katedrály je k dispozici celkem 5 zpovědníků.

V 9.00 začíná modlitba růžence s rozjímáním.

Pro každého účastníka je připravena brožura s veškerými liturgickými texty i písněmi, vlastní zpěvníky nejsou nutné.

Mše svatá začíná v 10.00 průvodem od farního domu náměstím do katedrály.

 

Za všech okolností dbejte, prosíme, pokynů pořadatelů.

Toalety jsou umístěny na náměstí před Arcidiecézním muzeem. K dispozici je také zdravotní služba.

 

Parkování autobusů:

Autobusy mohou kvůli výstupu účastníků bohoslužby zastavovat před Arcibiskupskou knihovnou (Wurmova 11). Po vystoupení cestujících budou odjíždět k parkování vyhrazenému na ul. 17. listopadu. Opětovný nástup před odjezdem bude možný pouze z ul. 17. listopadu!!!

Parkování osobních automobilů:

Prosíme, aby řidiči osobních automobilů parkovali své vozy na okrajových parkovištích města, v parkovacím domě v Galerii Šantovka nebo v podzemních garážích u vlakového nádraží. K přepravě ke katedrále využijte MHD. V okolí katedrály a Biskupského náměstí nebude vjezd automobilů povolen!!!