Skip to main content

SYNODA – „NA CESTĚ K ŘÍJNU 2024“

By 3. 2. 2024Aktuality

Milí bratři a sestry, jak možná víte, podle pokynů generálního

sekretariátu Synody biskupů se nyní synodální proces dostává do další fáze

s názvem „Na cestě k říjnu 2024“. Ještě předtím, než se uskuteční druhé

celocírkevní zasedání věnované synodální proměně katolické církve, má dojít

k hlubšímu promyšlení některých bodů ze zasedání prvního. Naslouchat se přitom

má zejména konkrétním skupinám věřících – kněžím a jáhnům, aktivním farníkům,

řeholním osobám, manželům nebo mládeži. Zvláště tyto osoby proto prosíme,

aby se do této fáze synody zapojily a při setkání přispěly svými podněty k tématům,

která se jich bezprostředně týkají. Všechny potřebné informace jsou k dispozici

na webu synoda.ado.cz

Své příspěvky prosím potom zašlete prostřednictvím formuláře na tomto webu, a to do konce března.

 

S modlitbou a přáním Božího požehnání

+ Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze